Oktoobrist alustab Haldjaperes vanem-laps loovteraapia grupp, kuhu on oodatud lapsevanem koos oma 1-3 aastase lapsega.

Kohtumised toimuvad reedeti kell 9:30, alates 4. oktoobrist kokku 10 korda.

Mis see loovteraapia on?

Käeline tegevus on väikelapseeas loomulik, läbi käte, keha ja meelte avastab laps maailma. Enamasti jõuavad lapsed „endast märgi jätmise faasi“ ja tunnevad selle vastu arengule vastavat huvi. Lisaks sellele, et see on lihtne ja tore, on see väga hea ka lapse arengule. Kui seda huvi omalt poolt toetada, saab käelise tegevuse kaudu lapse arengut veelgi rohkem toetada. Selleks on hea võimalus käia Haldjapere loovustundides, kus me pöörame tegevuste ülesehitusel ja väljamõtlemisel palju tähelepanu lapse arengulistele vajadustele.

Kuidas saab aga lihtsast käelisest tegevusest loovteraapia?

Väikelapseeas on lapse jaoks oluline täiskasvanu, kellega koos maailma avastada. Hea lähisuhe oma vanema(te) ja/või hooldaja(te)ga on lapse arengu alus, võimaldades tal turvaliselt maailma uurida ja tajuda. Ühise (vanem-laps) kunstilise ja käelise tegevuse kaudu saab toetada vanema ja lapse vahelist suhet.

Igal kohtumisel ühist kunstitööd ette võttes on võimalik vanema ja lapse vahelist suhet justkui uuesti luua. Ühine tegevus toob suhtesse emotsionaalset lähedust ja turvatunnet. Vanem toetab lapse arengut, mille kaudu ka vanema vilumus ning enesehinnang oma rollis kasvab. Vanem-lapse loovteraapilised tegevused on üles ehitatud lapse arengut silmas pidades, pakkudes stimulatsiooni nii meeltele kui kehale.

Tegevuste kaudu saad Sa lapsevanemana:

 •  oma last tundma õppida
 • oma last toetada
 • oma last julgustada
 •  näidata, et sulle vanemana on oluline see, mida laps teeb
 •  kinnitada ja peegeldada lapse tundeid
 •  märgata ja vastata lapse vajadustele
 •  saada teadmisi lapse eakohase arengu ja oskuste kohta
 • saada teadmisi lapse arenguks sobiva keskkonna kujundamiseks
 • saada ja jagada kogemusi grupisiseselt
 • ja mis põhiline: UURIDA ennast vanemana ja suhet oma lapsega.

Vanem ja laps saavad läbi koostöö võimaluse:

 • oskuste avastamiseks ja edasiarendamiseks
 • kohanemiseks uute asjade ja tegevustega
 • sotsiaalsete suhete õppimiseks.

 Vanem-laps loovteraapia grupp:

 • on väike (6-8 vanemat koos lapsega)
 • tegevuste tempo on paras, et lapsed jõuaksid piisavalt oma huvitavale tegevusele pühenduda
 •  tegutseme suletud rühma põhimõttel

Loovteraapia gruppi viib läbi Mariliis Tähepõld.

Mariliis on Haldjapere üks loojatest ning on üle 10 aasta tegelenud laste käelise tegevuse juhendamisega. Mariliisil on kunstiteraapiate magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning ta on lisaks täiendanud ennast mitmetel erialastel koolitustel.

Huvi korral võib pöörduda ka individuaalseteks loovteraapia kohtumisteks.

Tasu
12 EUR/kord.
Korraga tasudes: 110 EUR.

Lisainfo: loovustund@haldjapere.ee

VAJALIK EELNEV REGISTREERUMINE:

Email again: